27 lipca 2023 / 32 str.

Kurier Bytowski (nr 1577)

Dodaj do koszyka

• Czas zdjąć ograniczenia z miejscowości
• Zaczęło się od podwórka przy starej wieży
• Zadanie mieli proste: przynieść krzyż z Ziemi Świętej
• Muzyką oddać atmosferę kaszubskich pustych nocy
• Podium dla bytowiaka w Niemczech
• Drutex i Kamil w 80. Tour de Pologne