4 stycznia 2024 / 32 str.

Kurier Bytowski (nr 1599)

Dodaj do koszyka

• Rusza wyścig do najważniejszego fotela w bytowskim ratuszu
• Basen jeszcze popularniejszy
• Za nic mają święte miejsce
• Od władz centralnych szło hasło: likwidować Gminną Spółdzielnię
• Zmniejszyliśmy zadłużenie o prawie 30%
• Trofeum zostało na miejscu