10 maja 2018 / 72 str.

POMERANIA - MAJ 2018

Autor: Pomerania

Dodaj do koszyka

XXXIII Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa
Świadomość wzrasta
Szlachama Frãcëszka Krãcczégò – patrona 2018 rokù
Franciszek Leon Kręcki – odkrywany bohater kaszubskiej drogi do niepodległości
Władzy się nie odmawia. Z władzą się nie dyskutuje…
Filomata, przyrodnik, pedagog.
Województwo pomorskie w II RP
Srebrny jubileusz mszy świętych z liturgią w języku kaszubskim w śródmieściu Gdańska
Tajemnice Gąsawy (część 2)
Biblioteka w Sanato (część 2)
Wòjnowi Kaszëbi. Jak jô to wspòmnã, tej jô jesz płaczã
Zachë ze stôri szafë. Jachta z òffsetu
Białka, co malëje słowã
Gawędy o ludziach i książkach. „Trup padał gęsty…”
Pierszé lata dzejaniô wejrowsczégò partu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô wedle aktów kòmùnysticzny bezpieczi (dzél 5)
Zakony męskie diecezji chełmińskiej
Z Leszkiem Molendowskim, autorem książki o losach ww. zakonów podczas II wojny światowej,
Gdańsk mniej znany. Jaśkowa Dolina
(…)