9 grudnia 2021 / 32 str.

Kurier Bytowski (nr 1494)

Dodaj do koszyka

• 834 samochody na godzinę
• Gaz popłynie z rocznym opóźnieniem
• Ubędzie wjazdów i parkingów
• Bytów w oczach nowych mieszkańców
• I na kłusowników, i do badań
• Grali na lirze, rozmawiali o zamowach
• Bez zbędnej presji, wyłącznie dla zabawy