7 marca 2019 / 32 str.

Kurier Bytowski (nr KB 1352)

Dodaj do koszyka

• Droga jest powiatowa, a ruch jak na wojewódzkiej
• Więcej urzędu w dawnym mieszkaniu
• Palił się dach
• Czekają na remont, pomysł secesji zawieszają na kołek
• Więcej na drogi lokalne